Regulamin

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w
tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
1. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
2.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
2.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
2.3. Przesyłka paczkomatowa.
2.4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Nowa Wola 188A, 21-107 Serniki – po uprzednim uzgodnieniu terminu
odbioru. (tel.600191413)

3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 6 Dni Roboczych.

4. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6. Pisemnie na adres:Nowa Wola 188A 21-107 Serniki

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.